Branżowe artykuły reklamowe - edukacja i marketing

Filtry przemysłowe

Jagoda Czerwińska 2019-04-24 0 komentarzy
Filtry przemysłowe

Głównymi źródłami zanieczyszczeń w przemyśle są przede wszystkim: 

  • procesy spalania paliw, takich jak biomasa, węgiel i odpady, 
  • wytopu i przeróbki stali, 
  • procesy mielenia, kruszenia, sortowania i prażenia. 

Oczywiście to nie wszystkie czynniki powodujące emisję zanieczyszczeń, dlatego nie mogą dziwić regulacje unijne dotyczące filtracji powietrza. Jest ona niezmiernie ważna, ponieważ emitowane wraz z gazami pyły szkodzą zdrowiu i środowisku. Ich eliminacja z tego powodu jest najbardziej istotna w miejscach, w których przebywają ludzie oraz na stanowiskach pracy. Na całym świecie ochrona powietrza jest jednym z priorytetów, a dzięki temu filtry przemysłowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie w procesach gospodarczych powstają zapylone cząstkami stałymi gazy. 

Komisja Europejska dostarcza wszelkich starań, by zredukować zanieczyszczenia wynikające z emisji dwutlenku siarki czy tlenku azotu. Wdrożenie odpowiednich filtrów przemysłowych jest jest wobec coraz bardziej restrykcyjnych przepisów obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Dzięki zastosowaniu systemów filtracji przemysłowych produkowanym przez INSTAL - FILTER SA można zyskać gwarancję, że spełnione zostaną wszystkie obowiązujące standardy emisji dzięki zredukowaniu zanieczyszczeń. Rodzaj zastosowanej technologii jest sprawą indywidualną i dobór filtra do klienta zależy od rodzaju procesu, który emituje pyły, wielkości zapylenia, wymaganego poziomu emisji albo temperatury gazów. Z tego względu bardzo istotne jest również to, że liczyć można na porady i ocenę fachowców, których ekspertyza służy w doborze optymalnych filtrów. 

Skomentuj wpis