Branżowe artykuły reklamowe - edukacja i marketing

Program zarzadzania produkcją

Tola Woźniak 2019-04-28 0 komentarzy
Program zarzadzania produkcją

Specjalistyczny program zarządzania produkcją zapewnia obsługę oraz kontrolę procesów zachodzących na każdym etapie produkcji. Umożliwia optymalizację wykorzystania funkcjonujących w firmie maszyn, a także czasu obsługujących je osób. Przekłada się to na zwiększenie wydajności bez potrzeby angażowania dodatkowych środków finansowych i zatrudniania nowych pracowników.

Projektowaniem oraz wdrażaniem tego rodzaju oprogramowania zajmuje się m.in. sprawdzona polska firma THINK, która oferuje skuteczne, autorskie rozwiązania informatyczne dla biznesu. Oferowany przez nią system klasy MES niesie z sobą wiele korzyści dla właścicieli firm, jak również dla ich podwładnych.

Przedsiębiorcom oprogramowanie to zapewnia m.in.:

  • większą kontrolę nad kosztami oraz przebiegiem produkcji,
  • możliwość wyeliminowania papierowej dokumentacji,
  • minimalizację błędów,
  • poprawę terminowości realizacji zleceń i skrócenie przestojów produkcyjnych,
  • kontrolę nad dystrybucją zadań oraz weryfikacją ich wykonania,
  • łatwiejsze podejmowanie decyzji taktycznych i operacyjnych.

Z kolei pracownicy doceniają pomoc systemu w zarządzaniu produkcją ze względu na:

  • szybsze i sprawniejsze realizowanie zleceń,
  • łatwe raportowanie uszkodzeń, braków, a także rzeczywistego zużycia surowców,
  • nieponoszenie odpowiedzialności za pomyłki innych.

Program może być wdrożony w każdym podmiocie gospodarczym niezależnie od charakteru produkcji. W połączeniu z dobrym oprogramowaniem klasy WMS tworzy spójny system do zarządzania produkcją i magazynu surowca oraz wyrobu gotowego.

Skomentuj wpis